Další akce
+ +
106 days
3 hours
43 minutes
2 seconds
Obrazy, které zdobí Bedna Klub, namaloval věhlasný malíř Michal Singer a po dohodě je možnost si nějaký obraz i zakoupit.

Michal Singer (nar. 1959)

Jeden z nejvýraznějších umělců dnešní doby, který se na pozici respektovaného autora vypracoval díky svébytnému stylu a enormní energii. Realizuje se v malbě, kresbě, grafice, kolážové tvorbě i užitém umění. Věnuje se i psaní originálních esejistických, básnických a prozaických textů filozofického zaměření.

Nejčastěji bývá Michal Singer přirovnáván k novodobému Vincentu van Goghovi, jehož dílo Michal Singer osobně velmi ctí, ale přesahuje mnohotvárností a mnohostranností. Michal Singer se realizuje v malbě, kresbě, grafice, kolážové tvorbě i užitém umění.

Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách významných státních a veřejných institucí, například ve stálé sbírce současného umění NG ve Veletržním paláci. Současně patří k vyhledávaným autorům mezi soukromými sběrateli. V roce 2003 ho výtvarně – teoretická porota časopisu Pars ocenila jako nejlepšího výtvarníka České republiky. O pět let později byl nominován Národní galerií na cenu pro nejlepšího umělce Evropy (Sovereign European Art Prize). V roce 2009 získal čestné uznání v soutěži Grafika roku a v roce 2013 svůj úspěch zopakoval.

K jednadvacátému výročí nakladatelství Argo ilustroval knihu helénistického básníka Apollónia Rhodského Argonautika, před dvěma lety vydal společně s dekadentním básníkem K. H. Krchovským originální knihu ilustrovaných básní Singer/Krchovský.

bednaklub na facebooku

Copyright 2018 Kultura Liberec s.r.o. Created by ngstránky.cz - www stránky Liberec